O mně


Jmenuji se SARAH ŠŤASTNÁ

Jsem vděčná žena,máma tří úžasných dospělých dětí a babička tří malých zázraků.

Jsem stejně jako vy lidská bytost, která za svůj dosavadní život prošla tisícerými životními zkouškami - příležitostmi, bolestmi i traumaty, které stejně jako vás všechny i mě ovlivnily na další cestě životem a pomohly s osobním rozvojem v mém lidství… všechny zkoušky, které jsem prožila, přežila i úspěšně vyřešila mě posloužily k tomu, abych se dokázala naprosto vcítit SVÝM SRDCEM I CELOU SVOU DUŠÍ do vašich situací, potíží, emocí a bolestí, kterými právě procházíte, a se kterými ke mně přicházíte s prosbou o pomoc.

Jsem Akášickým průvodcem světla - pomocníkem na vaší cestě duše, vytvářím spojení mezi světelnými průvodci duše a vámi, vaší duší, vašimi životy, vašimi těly.

Jsem lidský světelný průvodce, který skrze podepsanou "pracovní" smlouvu s božskými světelnými průvodci, vytváří ve vašem životě světelné léčivé propojení mezi vaší duší a vašimi devíti božskými průvodci, vašimi Akášickými záznamy i knihami osudu. Toto propojení tvoří kolem vás bezpečný kruh, který vám vždy stvoří i ukáže tu nejoptimálnější - nejjednodušší cestu vašim životem.

Mým posláním je být průvodcem světla na vaší cestě duše, jsem prostředníkem mezi komunikací vaší duše s vašimi světelnými průvodci, kteří si propůjčují můj hlas i tělo, přes které s vámi komunikují a posílají léčivou světelnou vibraci všude tam, kam potřebujete.

Tímto způsobem mi přícházejí pro vás rady, informace a odpovědi z vaší knihy osudu a všech Akášických záznamů vaší duše. Společně s vašimi světelnými průvodci hledáme ve vašich záznamech vždy pro vás tu nejsnazší cestu pro váš šťastnější život tady na zemi a odpovídáme na všechny vaše otázky, aby jste mohli pochopit, přijmout a pustit svoje životní situace, zkoušky, porozumět svým vztahům, smlouvám duší i vám samotným... na každou otázku proč, v knize osudu existuje odpověd a zároveň rada kudy dál, jaké jsou možnosti i cesty, jak situaci řešit.
Je mi ctí, že mohu být součástí vaší cesty duše ve spojení s vašimi světelnými průvodci.
 
Už od svého dětství jsem rozmlouvala s anděly, vílami a bytostmi světla - průvodci naší duše a vnímala jejich přítomnost kolem nás, ale okolnosti mého dětství i pozdějšího života mně nedovolovaly tyto zážitky zveřejňovat, nebyl správný čas. Při každé životní zkoušce se tyto schopnosti prohlubovaly a vždy, když jsem těžkou životní zkouškou dokázala projít, přicházely nové a nové dary, které mě posouvaly dál a dál.
Již v minulosti jsem se snažila všechny moje schopnosti i posbírané nové vědomosti a zkušenosti používat naplno a uplatnit je v mém povolání, ale vždy přišlo něco důležitějšího, než moje touha být sama sebou. Nebyl ten správný čas, proto jsem se věnovala rodině a studiu mnoha dovedností a vědomostí, které se postupně tvořily v jakýsi ucelený tvar mého života. Až jednou opět přišla životní zkouška a já najednou stála před rozhodnutím, jaký bude můj další život, moje poslání, moje cesta.. co vlastně bude dál… podařilo se mi opět projít a tehdy jsem se konečně úplně rozhodla, že je právě teď vhodný čas zúročit všechny vědomosti a zkušenosti nabyté do té doby a nastoupit svoji vlastní cestu duše s mým posláním.
Při zkušenosti průchodu do své "smrti" jsem dostala nabídku od Boha, pracovat pro božství jako průvodce lidí na
jejich cestě duše ve spolupráci se světelnými průvodci.

Když jsem nabídku přijala, netušila jsem, že po návratu do mého těla to bude ještě dlouhá a náročná cesta, než budu moci
vykonávat toto moje poslání naplno, ale nakonec se tak stalo.

 
Moje "pracovní smouva" se světelnými průvodci a Bohem má dnes přesná a jasná pravidla pro její vykonávání i dodržování
"dle pravidel vesmíru a božství" a ovlivňuje i moje osobní žití tady na Zemi.

 
Povolání se tak stalo naplno mým posláním a dnes jsem vděčná, že kráčím po cestě světla a lásky za podpory světelných průvodců a andělských bytostí. Stále se učím větší pokoře k životu na Zemi a novým darům z nebe a vesmíru od Boha-zdroje. Stále totiž přicházejí nové dary, přesně tak jak se vyvíjí ti, co za mnou přicházejí, stejně tak se rozvíjím pro ně neustále já.
 
Ve svém studiu RELAXACE TĚLA A DUŠE pracuji jako terapeutka a masérka pro tělo i duši, kde mohu naplno sdílet s vámi jako duchovní průvodce světelnou terapii pro duši a tělo, komunikovat se světelnými bytostmi a spolu s vámi rozsvěcet světlo na vaší cestě životem, kudy po dobu, kdy je to třeba - kráčím společně s vámi.
Moje povolání je mi posláním, a proto se každý den snažím pečovat kompletně o vaše těla i duši jako jeden celek.
Nezáleží na tom, jestli ke mně přicházíte na masáže, terapie, harmonizaci, pro radu... vždy pracuji s celou bytostí skrze vibraci světla tak, aby odcházela s pocitem úlevy a naděje a s pocitem, že je hýčkána, a že jsem tu vždy, abych naslouchala bolavým srdcím i duším, ať už společně pracujeme na kterékoliv části těla nebo duše.
Jen šťastný člověk se cítí krásný, milovaný a naplněný. I já se spolu s vámi stále učím jak být ještě víc ženou bohyní, která na sebe pohlíží s láskou a sebeúctou tak, aby ze svého nitra vyzařovala světlo a lásku. Vždy jsme si zrcadlem a za to vám všem, kdo ke mě přicházíte, patří velký dík.
Jsem vděčná za vše, co život dal i vzal a těším se na vše, co ještě přinese.

Jsem tu pro vás a nezapomeňte: " Vždy je tu možnost volby!" Můžete se choulit zimou a strachem, cítit se a být chudobkou a nebo zvednout svoji hlavu ke slunci a vykvést do sedmeré krásy... vždy je tu možnost volby, jen se rozhodnout a jít za štěstím." 

s láskou,

SARAH ŠŤASTNÁ

ano, jsem Šťastná.
Moji milovaní, ptáte se mne, jaké to je být Šťastná.
Došla jsem na své cestě plné náročných zkoušek až tam, kde jsem změnila celý život od základu, změnila jsem sebe, svoje myšlenky, zvyky, názory, pohled na svět, na lásku a na bezpodmínečnost... na lidi i jejich duše a těla.
Vzdala jsem se všeho, čeho jsem musela.
Odpoutala a stále se odpoutávám od všeho od čeho je třeba a co mi brání v další cestě za světlem a láskou i za mým posláním. Být tu pro vás a rozsvěcet světlo ve vašich duších.
Změnila jsem své jméno i příjmení i životní cestu na Šťastnou, protože jen toto vyjadřuje to, kdo jsem já. Jsem žena na cestě, šťastná v každém okamžiku radosti i bolesti a smutku. Žena, co pochopila, že být šťastná znamená přijímat život se vším co přináší, ať je to cokoliv.

"BÝT ŠŤASTNÝ NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ OSUDU, ALE JE TO VĚC VOLBY A ROZHODNUTÍ" (DALAJLAMA)

Jsem vděčná za vše, co život dal i vzal a v každém okamžiku se snažím najít to lepší, i když prožívám právě to co vy. Bolest i smutek, vždy je v tom něco, co přinese nakonec nový začátek a nový pocit štěstí tady na Zemi...S  láskou a vděčností Sarah Šťastná