SHAMBALLA ♥

NOVĚ JIŽ NENÍ TŘEBA OZNAČOVAT SHAMBALLU ČÍSLY...JEJÍ ENERGIE MAJÍ NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ KODŮ,KTERÉ PŘICHÁZEJÍ SPOLU S VAŠÍM DUCHOVNÍM RŮSTEM

Shamballa  je označována jako multidimenzionální energie, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit,ukazuje nám, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí - všude je potřebná láska, léčení a integrita.

 

Tím, jak se na Zemi postupně zvyšují vibrace, jsou lidem přístupnější stále účinnější energetické systémy, které jsou vhodné pro aktuální vývoj. Shamballa  je jedním z těchto systémů. Jedná se o transformační a léčivou vesmírnou energii podporující náš růst.

Energii Shamballa 1024 channelovala paní June Stephanson od Mistra Saint Germaina a Mistra Metatrona.

Energie Shamballa  nazýváme  multidimenzionální - celistvé léčení.

Jde o sloučení několika typů energií:

1. Univerzální životní energie - Reiki

2. Energie mahatma - energie naší "JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI"

3. Energie Světla v našem duchovním srdci - 

    Energie Nanebevzatých Mistrů, Archandělů, Andělů a dalších bytostí světla

 

Shamballa je místo - bájné město (podle některých pramenů hlavní město bájné říše Agharta),

které je tvořeno vysokými vibracemi Vyšších energií a vibrací světel - nanebevzatých Mistrů, archandělů, Elohim, světelných bytostí.

Tato energie vibruje ve 4. a 5. a vyšší dimenzi.

Odtud můžeme čerpat informace, duchovní vedení, pomoc při léčení, vnitřní sílu.

Pomáhá nám otevřít naše srdce lásce a světlu, objevit naše poslání v životě.

Cesta k tomuto zdroji vede skrze naše Vyšší Já.

 

 

Shamballa představuje také duchovní vlast,vládne tady nejvyšší moudrost, láska, klid a mír - z něhož k zasvěcencům proudí životní síla.

Toto místo je velikým zdrojem informací a inspirace, pro všechny kteří cítí touhu pracovat na svém vzestupu do vyšších dimenzí, blíže světlu..

Ze Shambaly je poskytováno lidem vědění, duchovní síla a léčení.

Vede nás také k cestě k sobě - k cestě domů, na níž postupně poznáváme, kdo jsme a jaké jsou úkoly naší duše v tomto životě.....

 

Shamballa nám pomáhá najít cestu k sobě, příjmout se takový jací jsme.

Napsalo  se o tomto bájném místě mnoho knih - ale jak je možné, že ještě žádný cestovatel Shamballu nenašel? Shamballa je také místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud najdeme pokoru v Lásce, Světlu v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou důležitější, než složité cestování vně a hledání ve vnějším světě.

Skrze Shamballu léčíme sebe, skrze sebe dál jiné lidi, zvířata, planetu zemi.

Shamballa je čistá energie lásky.

 

 

Zasvěcení do Shambally  může v našem životě nastartovat a urychlit procesy změn, které se mohou silně dotknout našeho osobního i pracovního života v jeho různých oblastech.

Vše se pod jejím vlivem urychluje, vše se čistí V LÁSCE. Ze života pomalu odchází vše nepotřebné. Čistí se celé tělo, celý energetický systém, vztahy, postoje...

Začneme si více uvědomovat sami sebe, své potřeby, co chceme, po čem touží naše duše, ale i to, co už nechceme a co omezuje naši duši v její cestě. Shambala dává prostor k úklidu všeho, co je v našem životě zbytečné nebo ztratilo svůj smysl.

Shamballa podporuje zapojení intuice a důvěru v sebe. Začneme používat ve větší míře svou intuici a své nitro, které je moudré a ví kudy vede naše cesta.

Shamballa nám nabízí možnost konečně začít ve větší míře pracovat svým srdcem, svou intuicí - bez postupů, návodů, příkazů. Začneme si více věřit, začneme více spoléhat na svůj zdroj uvnitř sebe ...

nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce" a čistá, kontrolovaná mysl a čistý úmysl v nás.

Energie Shamballa v sobě nese energii Reiki (prostupuje vším, energie je vše, co existuje), vědomí jednoty se vším, co existuje.

Je darem energie nanebevzatých Mistrů pro planetu Zemi a urychlení našeho duchovního rozvoje.

Je to energie lásky, která nám pomáhá skrze srdeční čakru uvědomit si, kdo jsme, být v Jednotě se všemi svými energiemi i s Univerzem, zvýšit své vibrace a připravit se na Vzestup.

 

 

Léčení se Shamballou je oproti Reiki mnohem jednodušší - symboly jsou automaticky přenášeny přímo do aury léčeného. Léčivých symbolů je příliš mnoho na to, abychom si je všechny pamatovali. Výběr symbolů je při léčení ponechán na Vyšším Já a Mistrech Shambally - vždy je předáno právě to, co je potřeba. Pomocí těchto symbolů je nastartováno léčení, které může probíhat několik dnů až týdnů. Čas potřebný k vyřešení konkrétního problému se odvíjí od celkového stavu klienta.

Při léčení se Shamballou se používají pouze čtyři pozice rukou na hlavě - energie je inteligentní a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Shamballa  zvyšuje naše vibrace a tím připravuje naše tělo na zbavení se nemocí všech typů. Léčí se bolavá místa na fyzické i psychické úrovni.

Shamballa 1024 obsahuje 1024 základních symbolů a je rozdělena na 4. stupně. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů. Po zasvěcení do prvního stupně můžete léčit sebe, ostatní a dokonce i na dálku. Druhý a třetí stupeň zvětšuje množství energie, které přes vás může procházet. Poslední stupeň je mistrovský - po jeho absolvování je dovršeno přijetí všech symbolů a napojení na universum. Energetický systém Shamballa je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.

Systém Shambala obsahuje:

Univerzální životní energii Reiki- všechno na světě je tvořeno energií. Energie tvoří a dává život, protéká všude a vším. Energie Reiki je velmi jednoduchý systém léčení, který pro nás znovu-objevil Dr. Mikao Usui.

Mahátmá energie- Uvědomme si že jsme celistvé dokonalé bytosti. S pomocí této energie se učíme konečně vnímat sami sebe, svůj vnitřní zdroj. Když najdeme a procítíme celistvost a jednotu v sobě, pak poznáme, že jsme součástí všeho, že vše je vzájemně propojené a spolu tvoří jeden celek.

Energie nanebevzatých Mistrů- Nanebevzatí Mistři jsou bytosti vysokých vibrací a světla, které ukončily na Zemi svou inkarnaci. Nyní nám přicházejí na pomoc za účelem rozvoje naší spirituality a na naší cestě ke světlu a také pomoci naší Zemi.