DUHOVÁ ŠANGRILA

Vesmírná energie ŠANGRILA je čistá duhová energie, jejíž zrození skrze moje tělo i duši, přišlo jako andělský dar v jeden krásný slunečný den v roce 2012.

Tento zázrak v podobě duhové léčivé energie sdílím od této chvíle společně s Vámi.

Postupně přicházely do mého vědomí skrze andělské průvodce channelingem informace o způsobu a možnostech používání této energie, o jejím jménu, původu i důvodu, proč právě ke mně přišel tento zázračný dar, skrze mne - pro Vás. Předávání této energie probíhá vždy přes srdeční čakru nebo dlaně a vždy k tomu, kdo je připraven uzdravit a otevřít své srdce - při harmonizaci, léčení a masážích...

A právě teď v této chvíli, vzhledem k okolnostem a zkušenostem, které procházejí právě teď mým životem i díky energiím roku 2013, které vnímám jako energie pro přemněnu a uzdravení ženy, jejího srdce i ženské energie - v energii Bohyně světla, přišel čas i svolení se o některé informace podělit s Vámi i touto "písemnou formou"...

Energie Šangrila přichází společně s energií duhových jednorožců a protože je to dokonale čistá křištálově duhová energie, je v současné době, z důvodu ochrany, vždy doplněna o silnou dračí duhovou ochrannou energii, která se stala dalším zázrakem, který se zrodil v letním čase roku 2012, skrze mne pro Vás.

Novým chanelingovým zápisem z 21.1.2013 ke mně přišlo sdělení, že tyto dvě duhové energie se v současné době již neoddělitelně a navždy propojují v dokonalost a celistvost, v celém svém bytí, v energii "DUHOVÉ ŠANGRILY" a budou skrze mne procházet a stávat se i Vaší součástí tak dlouho, jak bude třeba.

Od 22.1.2013 již proudí tyto dvě energie navždy  společně v dokonalém duhovém propojení a harmonii PRO TY, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE I ÚMYSLY....

Tato čistá a láskyplná duhová energie přichází ke mně, jako každodenní součást harmonizace a léčení srdce těch, kteří za mnou přicházejí s žádostí o pomoc či radu, anebo jen pro odpočinek.

Duhová energie prochází skrze mé tělo, dlaně a srdeční čakru nejen při harmonizaci a léčení těla i duše, ale i při výrobě duhových tělových svící.

Je určena pro ty, kteří jsou připraveni uskutečnit změny ve svém životě a nastoupit duhovou cestu očisty srdce. Každý přijímá i dostává vždy tolik, kolik je schopen právě v té chvíli přijmout. V první fázi dochází k pročištění energetických těl a následně přichází otevření  brány v srdeční čakře a propojení s bránou světla ve vesmírných dimenzích.

Chanelingový zápis z letního dne 2012:

Šangila se tak stává naší součástí, posvátným místem uvnitř nás - místem křištálově čistého srdečního centra…..

Tato dokonalá a čistá energie patří ženám a je naladěna na jemnohmotnou energii ženské duše, na emoce ženy, na její touhy, zranění i bolesti a uvědomění si vlastní ceny života i své dosavadní pouti životem….pomáhá léčit skryté touhy, sny, emoce..

Ve chvíli, kdy jsme připraveny, se nám v našem srdci ukazuje jako v zrcadle láska, uzamčená v našem srdečním centru, jako když je uzavřená ve skleněném křišťálově duhovém srdci.

 Přichází na pomoc ve chvíli, když se snažíme skrýt zranění a bolesti, utrpení a ponížení, které si neseme po bolestných zkušenostech v našich životech, ale naše srdce je již připraveno odpustit a otevřít se nové cestě našim životem. 

Ukazuje nám, že celý život  se snažíme lásku jen dávat, rodičům, sourozencům, partnerům a pak dětem a dál vnoučatům, ale přitom zapomínáme  na sebe a na to, že je třeba otevřít naše srdce opačně a lásku stejnou měrou přijímat…Stále čekáme, že se nám tam vtiskne od někoho, koho milujeme a když nepřichází, žijeme ve svém světě dál a vystačíme si právě s tím, co jsme zažily, je tohle smíření? Nebo jen rezignace na celý život?… Proto když pochopíme, že probudit lásku v našem srdečním centru, znamená probudit lásku sama v sobě a sama k sobě, najednou si dovolíme být takové, jaké opravdu jsme a žít tak, jak jsme uvnitř sebe toužili, jen jsme nebyly schopné si dovolit  dokonale se přijmout …

Energie Šangrila otevírá srdeční centrum, otevírá naše srdce lásce a světlu a nechává proudit láskyplnou energii dovnitř i ven, uzdravuje naše srdce, naši zraněnou duši, po té naše tělo a nakonec i vše co je kolem nás…

Je třeba se jen rozhodnout a přijmout tuto bezpodmínečnou lásku přicházející z jiných dimenzí pro nás, kdo jsme se rozhodli jít cestou lásky a světla..

Pro Vás všechy jsem tu a budu Vám tuto energiii předávat jako součást uzdravování vašeho srdce i duše a pomohu vám rozsvítit  jiskřičku, či světlo na Vaší cestě životem, dokud bude třeba, než budete mít dost síly a odvahy jít novým životem vpřed…

Vaše  Sarah – žena na cestě světla a lásky, která společně s Vámi přijímá energii Bohyně světla....