DUHOVÁ TERAPIE SRDCE - LÉČENÍ CESTY DUŠE - CHANELING PRŮVODCŮ DUŠE

" NEMUSÍTE BÝT SKVĚLÍ, ABY JSTE ZAČALI...ALE MUSÍTE ZAČÍT, ABY JSTE BYLI SKVĚLÍ !!! "

CENÍK:

 

 1 hod .............................700 Kč

 

Jak terapie probíhá:

 

 DUHOVÁ TERAPIE SRDCE - cesta léčení těla a duše skrze CHANELING PRŮVODCŮ DUŠE je určena pro všechny - kteří hledají nový směr a pomoc ve svém životě, pro všechny -  CO SE ROZHODLI ZMĚNIT NĚCO VE SVÉM ŽIVOTĚ K LEPŠÍMU...a potřebují rozsvítit svoji cestu duše...život a potřebují odpovědi na své otázky

NEJDŘÍVE  se SPOLEČNĚ energeticky propojíme energií srdce-skrze srdeční čakru a jakmile dostanu přes chaneling svolení vaší duše,můžeme se přes AUTOMATICKOU KRESBU a CHANELING VAŠICH PRŮVODCŮ PODÍVAT NA hlavní příčiny potíží ve vašem životě.

DUHOVÁ CESTA mě vede PŘES AUTOMATICKOU kresbou barevnými pastelkami diagnostikou čaker, vztahů i konkrétních problémů, až k příčinám, které budou potřeba odstraňovat postupně tak, jako se loupe cibulka  - slupka za slupkou..

To, co vás tíží a momentálně trápí, vnímám A ČTU Z VAŠÍ knihy cesty duše skrze vaše průvodce duše,  snímám a čtu a předávám vše, co je právě třeba..

 

V okamžiku, kdy se naše energie dostatečně sladí a VY A VAŠE DUŠE MI TO DOVOLÍ, mohu začít číst a předávat informace , které přicházejí od vašich ochránců -průvodců duše, kteří přicházejí spolu s vámi. Díky energii božského světla se přes srdeční čakru napojíme na duhovou energii  a postupně necháme přicházet  léčení i všechny informace, na které jste v daný okamžik připraveni a které vám pomohou otevřít vaše srdce k léčení tak, aby jste si uvědomili a pochopili příčiny toho, co jste prožili i toho, čím procházíte právě teď....

Informace přicházejí i z minulých životů a pomáhají nám osvětlit, jaký úkol si naše duše zadala v tomto životě a proč..léčení vstupuje přes minulé životy až do zrození duše.

Všechno to, co přichází v podobě informací a vzkazů je vždy individuální a jedinečné a mým úkolem je pravdivě a úplně - vše, k čemu dostanu svolení, předat  k vám, aby mohlo dojít k odpovědím na otázky - k pochopení - k přijetí, aby posléze mohlo nastat uzdravování srdce, duše i celého života.

Někdy přicházejí i velmi silná varování a to ve chvíli, kdy máte možnost volby a vaši ochránci vám sdělují, že už není třeba trpět a vybírat si cestu plnou utrpení a bolesti, ale že je čas na změnu a na volbu pro štastnější život a novou cestu v podobě: DOVOLUJI SI jen to nejlepší a právě jsem se ROZHODL toto přimout.. 

Další vzkazy přicházejí i přes andělské karty , které jsou vždy určeny přesně pro vaši další cestu uzdravování srdce i duše.

Rady průvodců obsahují i rady čím a a jak vše léčit dál doma v soukromí a životě..

 

Když víme, s čím chceme dál pracovat, můžeme společně  ODBLOKOVÁVAT a UZDRAVOVAT vaše tělo i duši přes HARMONIZACI čaker KŘIŠTÁLY, ENERGETICKÉ masáže, vesmírné energie SHAMBALLA a ŠANGRILA A DUHOVOU ENERGII, ESENCE, AFIRMACE, MEDITACE, VYKRESLOVÁNÍ MANDAL a další metody, které povedou k tomu, aby se Váš život napnil POCHOPENÍM, PŘIJETÍM, UVOLNĚNÍM A NAKONEC ŠTĚSTÍM A VDĚČNOSTÍ za vše, co život dal i vzal..

Učím Vás, že vše jsou pouze informace a je na každém z vás, jak s nimi naloží a zda bude dál pokračovat v práci na sobě. Pokud opravdu chcete něco změnit, jsem tu pro vás a pomáhám vám po dobu, jak je třeba, postupně přes různé metody vašich průvodců duše měnit váš  život k lepšímu.

I vy jste také vždy moje zrcadla a učitelé a proto pracuji na svém vývoji každý den společně s vámi...

Někdy je cesta rovná a jindy klikatá, ale když jí nejde člověk úplně sám A NACHÁZÍ V PRAVÝ ČAS OPORU, pak se vždy dá najít řešení a všechny životní zkoušky jdou lépe a snadněji zvládnout...

A proto jsem tu pro vás a moje práce se stala, díky Vám, mým posláním.

Jsem štastná z každého úsměvu ve vaší tváři, z každé jiskřičky naděje, kterou se nám podaří rozsvítit ve vašich očích i vaší duši..

S POKOROU PŘIJÍMÁM TOTO POSLÁNÍ, KDY PŘES  DUHOVOU TERAPII  SRDCE OTEVÍRÁM ZNOVU VAŠE SRDCE  A MOHU POMÁHAT ROZSVĚCOVAT SVĚTLO NA VAŠÍ CESTĚ ŽIVOTEM A PO DOBU JAK JE TŘEBA, KRÁČET SPOLEČNĚ S VÁMI.....

DĚKUJI ZA VAŠI DŮVĚRU BÝT PROSTŘEDNÍKEM MEZI VAŠÍ DUŠÍ A VAŠIMI PRŮVODCI DUŠE

 SARAH  WEBER ŠŤASTNÁ