ENERGETICKÁ BIODYNAMICKÁ HARMONIZACE TĚLA A DUŠE

1 HOD...700 KČ


 

 ZVOLTE SI SAMI, KOLIK ČASU CHCETE SVÉ HARMONIZACI VĚNOVAT

 Běžně je ideální 1 hod času pro tuto TERAPII PRO DOSPĚLOU OSOBU,U DĚTÍ STAČÍ KRATŠÍ ČAS

                              1    hod ............        700.-

 

1. Energetická  harmonizace  může probíhat jako bezdotyková i doteková - klient leží na lehátku v oblečení, bezpečně pod dekou a po

    spojení a sladění jeho duše skrze mne jako zprostředkovatele probíhá přikládání rukou na tělo,případně nad tělo

 

   Biodynamické-kraniosakrální ošetření v podobě v jaké ji nabízím skrze sebe,je vhodné pro všechny koho osloví,včetně dětí.

   Při harmonizaci působím jako průvodce-propojovatel vaší duše a těla a božského zdroje, ve spojení s vašimi průvodci duše propojenými s vaší knihou osudu a

   Akášickými záznamy.

   Pomocí spojení energie božského zdroje s vaší duší a tělem se postupně uvádí energetický      

   systém těla do rovnováhy skrze působení energie v bioenergetickém poli aury,těla a duše,které si samo vyhledává co přesně a v jaké

   hloubce a jakých záznamech je třeba harmonizovat a léčit.

   Prapůvodní základ této harmonizace se nachází v Kraniosakrální terapii,ale postupně působením mé dlouholeté praxe s prací s energiemi a 

   energetickým systémem člověka se vyvinula tato metoda ve vlastní vibrační harmonizační systém skrze moje propojení s vašimi průvodci

   duše a božským zdrojem.

   Hloubkově se tak čistí čakry, energetické pole, aura a harmonizují se záznamy ve vibračním poli duše i celé biodynamce těla a duše, včetně

   záznamů zakódovaných v buněčném paměti těla- od všech negativních energií,entit,vzpomínek i programů,které v tady a teď jakkoliv brání

   vašemu prožitku zdraví,štěstí a lásky.

   Vše probíhá láskyplně v souladu s tím,jak určí vaše duše i tělo,já funguji jako zprostředkovatel